Project totaalstudie


Het projectmanagement bestaat uit 4 missies (architectuur, studiebureau, bouweconomie, planning en coördinatie) kan afzonderlijk beschouwd worden, in aanvulling van andere partijen.

Niettemin biedt een geïntegreerde oplossing, waar Abssis belast is met de totaalstudie van het project, meer efficiëntie dankzij een permanente interne communicatie: Tijdswinst, Energiebesparend, Optimalisatie van ieders specificiteit.

De missie van Project management omvat 3 fasen :