Planning en coördinatie


Analyse van de taken en de bepaling van hun opeenvolging in de tijd

Het in de tijd en ruimte harmoniseren van de activiteiten van de verschillende ondernemingen en toezien op de goede uitvoering der werken (coördinatie)

De planning en de dagelijkse coördinatie zijn een ‘conditio sine qua non’ om de verschillende ondernemingen te laten samenwerken in een groter geheel.