Architectuur


Ontwikkeling van een architecturaal concept in verschillende studiefasen

In dit stadium helpen we de bouwheer met het bepalen van zijn noden met het oog op het ontwikkelen van een gedetailleerd programma.

De verschillende elementen van het programma worden ontwikkeld tot een globaal architecturaal concept dat rekening houdt met de stedenbouwkundige, functionele en economische randvoorwaarden.

Reeds in de eerste fase van de ontwikkeling van het concept wordt de studie van het bouwprocédé en van de speciale technieken geïntegreerd om in latere fasen beperkingen of dure aanpassingen te vermijden.